Mortsel

1500

De tijd voor verdere klimaatactie is aangebroken!

Beste Sing for the Climate sympathisanten,

Tijdens en na onze laatste bijeenkomst van 7 november 2012 hebben we de verdere voorbereidingen getroffen om onze onderstaande vraagstelling aan het nieuwe College van Burgemeester en Schepenen en de nieuwe gemeenteraad te formuleren ivm het steeds meer groeien naar een klimaatvriendelijke gemeente.

 

Op 22 september 2012 zongen er vanuit Sing for the Climate op ons Stadsplein 1500 mensen mee voor het Klimaat. Verschillende Mortselse scholen deden ook nog mee op 26 oktober 2012 met Sing@school.

De Klimaatcoalitie, met als bekende figuur Nic Balthazar, slaagde erin om over gans België 380 234 mensen te mobiliseren.

In Mortsel werden beide initiatieven gedragen door tal van organisaties, verschillende scholen en  jeugdbewegingen en heel wat individuele burgers die zich om het klimaat bekommeren. De roep om een krachtig klimaatbeleid vraagt om een antwoord op alle bestuursniveaus.

Op 29 november lanceert Nic Balthazar de nationale clip van Sing for the Climate, 3 dagen na de start van de volgende VN-klimaattop die plaats vindt van 26 november tot 7 december 2012.

Het is dus tijd voor verdere klimaatactie!

De Europese Commissie, 11 11 11, Bond Beter Leefmilieu en de Belgische Klimaatcoalitie roepen elke gemeente op om een "Burgemeestersconvenant" aan te gaan en zo aan te sluiten bij het Europees programma voor klimaatvriendelijke gemeenten, samen met meer dan 4000 andere Europese gemeenten (cfr. bijlage). In Vlaanderen hebben de Limburgse gemeenten, Antwerpen, Mechelen, Roeselare, Gent, Oostende, ... dit vrijwillig en ambitieus engagement al aangegaan. Meer info via: http://www.burgemeestersconvenant.eu/about/covenant-step-by-step-developments_nl.html

Door het ‘Burgemeestersconvenant’ te ondertekenen, engageren de gemeenten zich om één jaar later een referentiemeting op te maken om de CO2-uitstoot van hun hele grondgebied in kaart te brengen en de prioritaire acties vast te leggen in een lokaal klimaatplan. Dit kan dan resulteren in een CO2-besparing van 20% op het volledige grondgebied van de gemeente. Alle provincies, waaronder provincie Antwerpen, werken momenteel aan een begeleidingsaanbod om dit mogelijk te maken.

Via de provincie Antwerpen hebben we vernomen dat Mortsel vorig jaar reeds intekende voor de provinciale campagne ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’.  Deze campagne kan een ideaal vertrekpunt zijn om vanuit een voorbeeldpositie de burgers te betrekken om van gans de gemeente een klimaatvriendelijke gemeente te maken. 

Ondertekenaars van het Convenant maken zich ook hard voor het mobiliseren en betrekken van de burgers bij de hele procedure. Binnen Mortsel zijn er al verschillende adviesraden en organisaties die hieromtrent inspiratienota’s hebben samengesteld.

Onze vraag aan het toekomstige College van Burgemeester en Schepenen en de leden van de toekomstige Gemeenteraad bestaat uit twee delen:

  • Engageren jullie zich om in de nieuwe legislatuur, die loopt van 2013 tot 2018, de provinciale campagne ‘Klimaatneutrale organisatie 2020’ verder te zetten?
  • Engageren jullie zich om de ‘Burgemeestersconvenant’, zoals voorgesteld door de Europese commissie, te ondertekenen, zodat Mortsel tegen begin 2014 een lokaal klimaatplan heeft dat minstens 20% C02 besparing garandeert tegen 2020?

 

Omdat de nieuwe coalitie nog volop bezig is met het bespreken van de bevoegdheden en het nieuwe beleidsplan voor de Stad Mortsel hebben we op woensdag 15 november 2012 deze vraagstelling gemaild naar de (toekomstige burgemeester) Erik Broeckx, Steve D’Hulster, Chris De Ridder en de voorzitters van de nieuwe coalitiepartijen met ter info in CC de voorzitters of contactpersonen van de nieuwe oppositiepartijen, de adviesraden en enkele betrokken ambtenaren vermeld.

We wachten en hopen op een positief antwoord!

Sing for the Climate team

 

Voorlopig antwoord: ondertussen hebben we via de duurzaamheidsambtenaar vernomen dat het College principieel beslist heeft om het Burgemeestersconvenant te ondertekenen. Het Convenant zal ter ondertekening worden voorgelegd wanneer meer bekend is over het instrument waarmee de gemeenten de broeikasgasuitstoot van hun grondgebied kunnen bepalen. Momenteel loopt op Vlaams niveau een onderzoek rond de opmaak van dit instrument, waarvan de resultaten worden verwacht begin 2014.


deelnemers

Alle deelnemers
  Lieve
  Sara
  Annemie
  els
  Vanvaerenbergh
  tobias
  nadia
  Sarah
  Daan
  Inge
  Marc
  karin
  Katrien
  Flory
  Zeppelin
  Tom
  Pieter
  sigrid
  laurens
  katrien
  claire
  rosita
  Sofie
  herman
  Steven
  Katrien
  els
  Brigitte
  ruben
  anne-mie
  Barbara
  Nausikaa
  Zeppelin, een kleine school waar je groot wil worden
  Caroline
  heidi
  Karl